Bike Pixel z certyfikatem Open Hardware

Bike Pixel jest teraz oficjalnie certyfikowanym projektem Open Source Hardware Association (OSHWA). Misją tej organizacji non-profit jest promowanie tworzenia wolnego i otwartego sprzętu komputerowego. W tym celu organizuje coroczne wydarzenia, takie jak Open Hardware Summit i Open Hardware Month. Ponadto wydaje własny certyfikat Open Hardware i prowadzi archiwum wszystkich certyfikowanych projektów.

Image with the OSHWA certificate of the Bike Pixel project with the code PL000002.
Sello con el certificado del proyecto Bike Pixels.

Certyfikacja oferowana przez OSHWA gwarantuje, że dany projekt publikuje wszystkie swoje pliki źródłowe z wykorzystaniem otwartych licencji. Gwarantuje to, że wszystkie elementy składające się na projekt mogą być dowolnie wykorzystywane do odtwarzania i modyfikowania projektu.

Wśród dotychczas certyfikowanych osiągnięć znajdują się takie projekty jak Arduino Pro Mini (US000007) czy drukarka 3D wraz z innymi elementami projektu LulzBot (US000153). A teraz także Bike Pixels (PL000002), który jest drugim projektem certyfikowanym w Polsce wraz z Nettigo Air Monitor (PL000001).

Proces certyfikacji

Cały proces certyfikacji trwał około 2 tygodni i prawda jest taka, że wcale nie był skomplikowany. W moim przypadku konieczne było jedynie wybranie i aktualizacja wykorzystywanych licencji. OSHWA wymaga licencji dla każdej części projektu. Aby otrzymać certyfikat należy wybrać różne licencje na kod, sprzęt i dokumentację. W naszym przypadku wybrałem GPLv3 dla kodu, CERN dla sprzętu i CC BY-SA dla dokumentacji i obrazów.

Ponadto bardzo ważne jest, aby mieć opublikowane wszystkie elementy, które pozwalają na zbudowanie projektu od podstaw. Wszystkie niezbędne schematy, rysunki i instrukcje powinny być dostępne w sieci, aby każdy mógł zbudować swój własny Bike Pixel. Projekt od początku był pomyślany jako otwarty rozwój. Od tego czasu wgrywałem wszystkie materiały do naszego repozytorium GitHub, a także dokumentację potrzebną do zbudowania pierwszego prototypu. Zatem ten wymóg certyfikacji został już spełniony.


Leave a Reply

Your email address will not be published.