Zaprezentowany raport o stanie Otwartego Hardware 2021

Po zamknięciu organizacji Open Source Hardware Data (OSHdata) w kwietniu tego roku, wydawało się, że ich działalność w zakresie ilościowego określania rozwoju społeczności Otwartego Hardware dobiegła końca. Na szczęście Open Source Hardware Association (OSHWA), po części przejęło działalność OSHdata. Kilka dni temu zaprezentowali nowy raport o stanie Otwartego Hardware na rok 2021. Prezentują w nim różne statystyki i ciekawe informacje o aktualnym stanie (na dzień 1 lipca) społeczności powiązaną z wolnym hardware. Zeszłoroczny raport sporządzone przez OSHdata koncentrowało się bardziej na komercjalizacji otwartych projektów. Tegoroczny raport poświęcony jest społeczności i wpływowi wolnego sprzętu na ich człąków. Poniżej przedstawiam podsumowanie najważniejszych punktów.

Eksperymenty z elektroniką i dźwiękiem. Chris Obrist z Unsplash.

Liczba certyfikatów

Bez wątpienia rok 2020 był najlepszy w historii dla projektów open source (musiało być coś dobrego z pandemii). Tylko w ubiegłym roku certyfikację uzyskało łącznie 959 nowych projektów. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż we wszystkich pozostałych latach i zwiększa całkowitą liczbę certyfikowanych projektów do prawie 1600. Jednym z nich jest Bike Pixels.

Wykres słupkowy z liczbą projektów certyfikowanych przez OSHWA w latach 2016-2021.
Liczba certyfikatów wydawanych corocznie w latach 2016-2021 (stan na 1 lipca 2021 r.). OSHWA CC BY-SA 4.0.

Kategoria projektu

Każdy projekt certyfikowany przez OSHWA musi być zakwalifikowany do jednej z dostępnych kategorii (np. Bike Pixels należy do kategorii wearables). Najpopularniejszą kategorią są podzespoły elektroniczne. Przypada na nią aż 1218 projektów i obejmuje każdy podstawowy moduł, który umożliwia budowanie innych urządzeń w oparciu o te komponenty. Bez wątpienia jest to spowodowane tym, że dwaj najwięksi kontrybutorzy w OSHWA to firmy zajmujące się sprzedażą komponentów SparkFun i Adafruit. Łącznie na te dwa podmioty przypada 847 projektów (ponad połowa całości).

Wykres słupkowy z liczbą wydanych certyfikatów w poszczególnych kategoriach. Kategoria komponenty elektroniczne jest najbardziej popularna z liczbą 1218 projektów.
Temática principal de los proyectos certificados entre 2016 y 2021. OSHWA CC BY-SA 4.0.

Ponadto, jeśli podzielimy te kategorie według krajów, z wyłączeniem komponentów elektronicznych, możemy zauważyć, że oprócz Stanów Zjednoczonych, gdzie jest więcej certyfikowanych projektów (a także siedziba OSHWA), jest kilka krajów, które wyróżniają się w innych kategoriach. Do tych krajów należą np. Bułgaria (który ma największą liczbę certyfikatów na mieszkańca), Meksyk lub Niemcy.

Podział krajów według kategorii z wyjątkiem podzespołów elektornicznych. OSHWA CC BY-SA 4.0.

Certyfikaty według krajów

Z wyjątkiem Antarktydy, certyfikowane projekty są rozmieszczone na wszystkich kontynentach. Nie mniej Afryka znalazła się na liście tylko dzięki Mauritiusowi w 2020 roku. Ten mały kraj ma obecnie 7 certyfikowanych projektów. Ponadto, w ciągu ostatniego półtora roku dodano projekty z 11 nowych krajów. Liczba ta wzrosła z 36 w raporcie z 2020 r. do 46 certyfikowanych krajów. Oprócz Mauritiusa, wśród nowych członków znalazły się takie kraje jak Portugalia (z 4 projektami), Rosja (4 projekty), Czechy (również 4), Gwatemala (4), Turcja (3), Ekwador (2) lub Izrael (1).

Mapa wskazująca rok wydania pierwszego świadectwa w podziale na kraje.
Rok wydania pierwszego certyfikatu w danym kraju w latach 2016-2021 (stan na dzień 1 lipca). OSHWA CC BY-SA 4.0.

Podsumowanie

Rok 2020 był najlepszym rokiem pod względem liczby nowych projektów, które uzyskały certyfikat OSHWA. Pandemia COVID-19 niewątpliwie przyczyniła się do puklikacji wielu projektów, które czekały na trochę wolnego czasu ich.

Z drugiej strony, dzięki włączeniu pierwszych projektów w Afryce, możemy mówić o globalnej organizacji, która może zrewolucjonizować sposób produkcji i wytwarzania różnych elementów okuć. Przekonamy się o tym w kolejnym raporcie o stanie otwartego hardware, który zostanie przedstawiony w przyszłym roku.


Leave a Reply

Your email address will not be published.