Bike Pixel certyfikowany jako Open Hardware

Bike Pixel jest już oficjalnie projektem certyfikowanym przez Open Source Hardware Association (OSHWA). Misją tej organizacji non-profit jest promowanie sprzętu typu open source. W tym celu corocznie organizuje różne wydarzenia, takie jak Open Hardware Summit, wydaje własne certyfikaty i prowadzi archiwum projektów certyfikowanych jako Open Hardware.

Pieczęć certyfikacyjna dla projektu Bike Pixels.

Certyfikacja oferowana przez OSHWA gwarantuje, że dany projekt korzysta z otwartych licencji (w naszym przypadku GPLv3 dla kodu, CERN dla sprzętu i CC BY-SA dla dokumentacji) oraz, że wszystkie pliki źródłowe są dostępne i mogą być swobodnie wykorzystywane do odtworzenia i modyfikowania projektu.

Wśród dotychczas certyfikowanych projektów znajdują się Arduino Pro Mini (US000007) czy drukarka 3D wraz z innymi elementami projektu LulzBot (US000153). A teraz także Bike Pixels (PL000002), który jest drugim certyfikowanym projektem w Polsce wraz z Nettigo Air Monitor (PL000001).

Proces certyfikacji

Cały proces certyfikacji trwał około 2 tygodni i prawda jest taka, że nie był wcale skomplikowany. W moim przypadku konieczne było tylko zaktualizowanie kwestii licencji. OSHWA wymaga licencji dla każdej części projektu. Aby otrzymać certyfikat, należy wybrać licencję na kod, jedną na sprzęt, a drugą na dokumentację i obrazy. W naszym przypadku wybrałem GPLv3 dla kodu, CERN dla sprzętu i CC BY-SA dla dokumentacji.

Z drugiej strony, bardzo ważne jest, aby wszystkie elementy, które pozwalają budować od zera projekt były dostępne online. Schematy, rysunki i niezbędne instrukcje myszą być udostępniane tak aby każdy mógł zbudować swój własny Bike Pixel. Od samego początku projekt był tworzony jako otwarty. Ponieważ wszystkie materiały razem z dokumentacją o budowie pierwszego prototypu od startu projektu wgrywałem do repozytorium GitHub, nie musiałem nic więcej robić żeby ten krok był zaliczony w celu uzyskania certyfikacji.


Leave a Reply

Your email address will not be published.