Rower jako najlepszy sposób zwalczania zmian klimatu

Miasta zużywają ponad dwie trzecie całej produkowanej energii. Są one ważnymi ośrodkami transportu, mieszkalnictwa i działalności gospodarczej, a zatem odpowiadają za ponad 60% emisji gazów cieplarnianych. Transport w obszarach miejskich jest odpowiedzialny za 24% emisji CO2. Na przykład w miastach takich jak Londyn, gdzie rocznie emituje się prawie 100 milionów ton CO2 (Mt CO2), sam transport odpowiada za ponad 24 Mt CO2. W związku z tym część zmian niezbędnych do ograniczenia globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych musi nastąpić w środowisku miejskim. Rower może być najlepszym sposobem do zmniejszania tych ogromnych liczb, przyczyniając się do zwalczania zmian klimatu.

Jazda na rowerze przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 powodowanej przez transport miejski i może być wielkim sojusznikiem w walce ze zmianami klimatu.
Rower jest głównym środkiem transportu miejskiego w miastach takich jak Utrecht (Holandia). Zdjęcie Robin Ooode.

Zmniejszenie emisji per capita

Szacuje się, że osoba, która podróżowałaby o jedną wycieczkę rowerową dziennie więcej (i o jedną wycieczkę samochodową mniej) przez 200 dni w roku mogłaby zmniejszyć swoją emisję CO2 o około 0,5 tony. Umożliwiłoby to znaczne zmniejszenie średniej emisji CO2 na mieszkańca. Stanowi to równowartość 3% rocznych emisji w miastach takich jak Nowy Jork lub 5-6% w miastach takich jak Londyn czy Madryt.

Chart by Visualizer

Niestety, nie możemy oczekiwać, że wszyscy zaparkują samochody i przesiądą się na swój rower. Możliwe jest jednak zachęcanie do korzystania z innych, mniej zanieczyszczających środków transportu oraz zmiana paradygmatu w organizacji i planowaniu naszych miast. Gdyby tylko 10% populacji zmieniło swoje nawyki w zakresie podróżowania, oszczędności emisji wyniosłyby około 4% emisji CO2.

Niezbędne zmiany

Po ostatniej konferencji COP26 w listopadzie 2021 roku zaproponowano szereg działań mających na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, z naciskiem na podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Koncentrują się one na zrównoważonym transporcie i mobilności oraz obejmują:

  • rezygnację z silników spalinowych i ograniczenie korzystania z prywatnych samochodów,
  • priorytetowe traktowanie ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego,
  • tworzenie miast ukierunkowanych na potrzeby mieszkańców.

Wszystkie one wymagają radykalnych zmian w naszym społeczeństwie. Zachęcają do ograniczenia do minimum potrzeby korzystania z prywatnego samochodu jako głównego środka transportu oraz do całkowitego przeprojektowania naszych miast.

W zamian należy zachęcać do korzystania z transportu publicznego i inwestować w infrastrukturę, która sprzyja do korzystania z alternatywnych (i mniej zanieczyszczających w hierarchii zrównoważonego rozwoju transportu) środków transportu, takich jak chodzenie pieszo i jazda na rowerze.

W przypadku rowerów elektrycznych oszacowano, że zastąpienie większości przejazdów samochodem przez rower elektryczny mogłoby zmniejszyć roczne emisje o 0,7 t CO2 na osobę. W samej Wielkiej Brytanii można by uniknąć emisji ponad 30 Mt CO2 rocznie.


Hierarchia zrównoważonego transportu. Opracowana przez Philips, I., Anable, J. and Chatterton, T. 2020. e-bike carbon savings – how much and where? Centre for Research into Energy Demand Solutions: Oxford. (Zaadaptowana z: Ian Findlay; Scotland’s new, emerging National Transport Strategy must help tackle our climate emergency).

Projekty w toku

Obecnie podejmowane są już inicjatywy, a pierwsze kroki zmierzają do włączenia tych zaleceń do różnych projektów i inicjatyw mających na celu zmianę naszych przyzwyczajeń transportowych.

Projekt miasta w 15 minut. Wszystkie usługi w odległości 15 minut pieszo lub rowerem.
15-minutowe miasto.

Projekty takie jak “15-minutowe miasto“, stworzony przez urbanistę Dana Luschera, proponuje całkowitą zmianę sposobu organizacji miast.

Jego głównym założeniem jest przeprojektowanie naszych miast tak, aby wszyscy ich mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych usług w odległości 15 minut pieszo lub rowerem.

Koncepcje i pomysły przedstawione w tym projekcie zostały już zastosowane w różnych inicjatywach.

Paryż jako przykład

Paryż ogłosił właśnie projekt o nazwie Zone apaisée Paris-Centre-Saint-Germain (Strefa spokojna Paris-Centre-Saint-Germain). Dzięki niemu do 2024 r. zamierza się wyeliminować ruch kołowy w różnych dzielnicach miasta. Główne idee tego projektu to:

  • przywrócenie równowagi w przestrzeni publicznej na korzyść pieszych, rowerzystów i użytkowników transportu publicznego,
  • zmniejszenie natężenia i prędkości ruchu pojazdów, aby uczynić je bezpieczniejszymi dla pieszych i rowerzystów,
  • ułatwienie przemieszczania dla mieszkańców, handlowców i usług publicznych,
  • zapewnienie bardziej przyjaznych ulic dla pieszych i rowerzystów.

Również w Madrycie

Podobny pomysł jest realizowany w przypadku Madrid360. Projekt ten zakłada ogłoszenie całego miasta Strefą Niskiej Emisji. Zmiany te będą wprowadzane stopniowo do 2025 r. Ponadto kładzie on również nacisk na pogodzenie walki ze zmianami klimatu z rozwojem gospodarczym.

W tym celu, oprócz środków ukierunkowanych na poprawę transportu, takich jak odnowa floty, promowanie transportu publicznego, integracja wszystkich rodzajów transportu i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, inne środki przeznacza się także na promowanie przechodzenia na wydajne systemy klimatyzacji i wspieranie innowacji.

Podsumowanie

Transformacja już się rozpoczęła, a wszystkie działania wydają się być skoncentrowane na drastycznym ograniczeniu korzystania z samochodów prywatnych.

Główne pomysły polegają na zwróceniu przestrzeni miejskiej mieszkańcom oraz stopniowej eliminacji samochodów zarówno ze względu na zanieczyszczenia i emisje, które wytwarzają podczas użytkowania, jak i na niezrównoważony charakter ich produkcji i utrzymania.

Rower wydaje się być dobrym substytutem i najlepszym sposobem do zwalczania zmian klimatu.

Rower jest najlepszy sposób na ograniczenie emisji CO2. Rowerem można ograniczyć twoje emisję CO2 nawet o 0,5t rocznie.
Infografika z podsumowaniem wszystkich statystyk odnośnie zmniejszenia emisji CO2 dzięki jazdy na rowerze.

Leave a Reply

Your email address will not be published.