Rower jako najlepszy sposób zwalczania zmian klimatu

Miasta zużywają ponad dwie trzecie całej produkowanej energii. Są one ważnymi ośrodkami transportu, mieszkalnictwa i działalności gospodarczej, a zatem odpowiadają za ponad 60% emisji gazów cieplarnianych. Transport w obszarach miejskich jest odpowiedzialny za 24% emisji CO2. Na przykład w miastach takich jak Londyn, gdzie rocznie emituje się prawie 100 milionów ton CO2 (Mt CO2), sam transport odpowiada za ponad 24 Mt CO2. W związku z tym część zmian niezbędnych do ograniczenia globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych musi nastąpić w środowisku miejskim. Rower może być najlepszym sposobem do zmniejszania tych ogromnych liczb, przyczyniając się do zwalczania zmian klimatu.

Jazda na rowerze przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 powodowanej przez transport miejski i może być wielkim sojusznikiem w walce ze zmianami klimatu.
Rower jest głównym środkiem transportu miejskiego w miastach takich jak Utrecht (Holandia). Zdjęcie Robin Ooode.
(more…)